Bunnik

Karakteristiek Bunnik

De geschiedenis van de gemeente Bunnik gaat zo’n 2000 jaar terug. De toenmalige loop van de Rijn vormde de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. De Romeinen bouwden een belangrijk castellum bij Fectio, het huidige Vechten. Dit castellum had een haven en ontwikkelde zich tot een belangrijke handelsplaats. Door het ontginnen van het gebied en de dam die bij Wijk bij Duurstede in de rivier werd geplaatst, werd de waterstand van de Kromme Rijn goed regelbaar, maar was er vrijwel geen scheepvaart meer. Door deze dam werd de Lek de doorgaande hoofdroute.

In de 8e en 9e eeuw ontstonden de drie kerkdorpen Bunnichem (Bunnik), Lodichem (Odijk) en Wecundia (Werkhoven).

De gemeente Bunnik strekt zich uit van Utrecht tot aan Wijk bij Duurstede en ligt aan de zuidkant van de Utrechtse Heuvelrug. Het landschap is gevormd door de rivierloop wat een meanderend patroon heeft opgeleverd en niveauverschillen. Rond de Langbroekerwetering is het landschap orthogonaal ontwikkeld. Kenmerkend voor dit gebied zijn de strakke verkaveling en het coulisselandschap. Het buitengebied wordt vooral gebruikt voor agrarische functies zoals bijvoorbeeld de fruitteelt. In dit gebied worden fraaie historische boerderijen aangetroffen. In het westen ligt het landgoed Amelisweerd en liggen de forten Rijnauwen en Vechten, welke beide onderdeel uitmaakten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aan de oostzijde van Werkhoven ligt  het fraaie landgoed Beverweert.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bunnik

Voorzitter: dhr. J.G.P. van Bergen, gemeente Wijk bij Duurstede

Leden: dhr. C. Bouwstra, restauratiearchitect te Vianen; dhr. J.A. Heine, architect te Almere; dhr. R.P.C. Hendriks, architect te Amsterdam (secretaris en medewerker bureau); dhr. H.A.P. van Hettema, architect te Utrecht

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Bunnik worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuid-Oost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op donderdagochtend in het gemeentehuis van Veenendaal. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.