Cultuurhistorie

Cultuurhistorie is de geschiedenis van de menselijke cultuur. Cultuurhistorie gaat over alles wat door mensen(-handen) is gemaakt. Aangezien vrijwel onze gehele omgeving het resultaat is van menselijk handelen of ingrijpen, is cultuurhistorie overal om ons heen. Het gaat dan niet alleen over al het gebouwde erfgoed, de rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke of beeldbepalende panden, maar ook over alles onder de grond, de archeologie, en over het landschap en de stedenbouw (bijvoorbeeld structuren, wegen en wateren, dijken, beplantingen, etc). Cultuurhistorie vormt dan ook de basis van ruimtelijke kwaliteit en speelt daarom een belangrijke rol in het ruimtelijke ordeningsbeleid: een inspiratiebron voor ons menselijk handelen in deze tijd!

Om op een goede wijze beleid te kunnen voeren, moet je eerst weten wat je hebt, dus inventariseren wat er is. En vervolgens bepalen welke waarde het heeft (waarderen). Wat wil je behouden en hoe wil je het beschermen? Daarna kun je bepalen hoe je er mee om wilt gaan, waarbij in deze tijd “behoud door ontwikkeling” een belangrijke leidraad vormt. Leegstand vormt een grote bedreiging voor ons culturele erfgoed, dus het herbestemmen en vinden van nieuwe gebruikers is van essentieel belang. Dat betekent vaak dat aanpassingen moeten worden gedaan. Hoever kun je daarmee gaan? Wat moet je behouden en waar zit de ruimte? De adviseurs van MooiSticht staan u daarin graag terzijde met hun brede ervaring en kennis.