Cultuurhistorische waardenkaarten

Sinds 1 januari 2012 is het voor gemeenten verplicht (Art. 3.1.6 Bro) om bij het opstellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden, zowel onder als boven de grond. Dat houdt in dat onderzoek moet worden gedaan naar deze waarden. Aanwezige cultuurhistorie dient eerst geïnventariseerd en geanalyseerd te worden. Vervolgens kan daaraan een waardering gekoppeld worden.

Op basis van de geïnventariseerde cultuurhistorische waarden kan een cultuurhistorische waardenkaart worden gemaakt. Op deze kaart kan alles worden aangegeven wat aan cultuurhistorische waarden aanwezig is in het betreffende gebied. Dit betreft niet alleen de archeologische waarden (vaak is er al een archeologische waardenkaart aanwezig van de gemeente), maar ook de monumentale waarden (welke panden zijn beschermd als rijksmonument of als gemeentelijk monument, welke panden zijn beeldbepalend, MIP pand, etc.) en de landschappelijke waarden (historische geografie en cultuurlandschap, historische stedenbouw, verkavelingspatronen, wegenpatronen, lijnen in het landschap, zichtassen, parken, tuinen, etc.)

Een cultuurhistorische waardenkaart kan als onderlegger dienen voor het bestemmingsplan. Het kan ook een inspiratiebron zijn bij nieuwe ontwikkelingen! En het kan de basis vormen voor een publieksvriendelijke openbare kaart op internet, waarop een toerist of bezoeker van de gemeente direct kan zien waar interessante plekken te vinden zijn, mogelijk gekoppeld aan fiets- en wandelroutes, musea en aan horeca-gelegenheden.

MooiSticht geeft advies en denkt mee bij het opstellen van cultuurhistorische waardenkaarten en kan deze ook voor gemeenten vervaardigen.