Advies bij aanwijzing of afvoeren van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst

Als de mogelijke gemeentelijke monumenten zijn geselecteerd en beschreven, is een belangrijk moment aangebroken om te beslissen of de verdere aanwijzingsprocedure gestart wordt. Er dient dan bepaald te worden of na het maken van de redengevende beschrijving (waardoor meer gegevens naar boven zijn gekomen dan bij de eerste selectie het geval was, omdat onderzoek is gedaan naar de waarden van het pand) inderdaad voldoende waarden aanwezig zijn om het pand te gaan aanwijzen als gemeentelijk monument. Daarover geven wij de gemeente graag advies, ofwel als hun aangewezen monumentencommissie of erfgoedcommissie, ofwel als deskundige organisatie.

Als een pand eenmaal is aangewezen als gemeentelijk monument, is het mogelijk dat na verloop van tijd het verzoek binnenkomt voor het afvoeren van het pand. Indien de omstandigheden ten opzichte van het moment van aanwijzing gewijzigd zijn, dan is het mogelijk een afweging te maken of er nog steeds voldoende monumentale waarden aanwezig zijn om een aanwijzing als gemeentelijk monument te rechtvaardigen. Ook hierin geven wij de gemeente graag advies.