Inventarisatie gemeentelijke monumenten

Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten is een beleidskeuze van de gemeente.

De selectie van objecten die van lokaal belang zijn en die dragers zijn van de identiteit en de geschiedenis van de gemeente kan op verschillende manieren verlopen. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van de verschillende selectieprocedures en staan de gemeente daarin graag terzijde.