IJsselstein

Karakteristiek IJsselstein

IJsselstein is een oude Baroniestad gesitueerd aan de rand van de stedelijke agglomeratie van Utrecht en grenzend aan het Groene Hart. Het bebouwd oppervlak van de gemeente is in de laatste veertig jaar fors gegroeid door de toevoeging van een aantal relatief grootschalige nieuwbouwwijken. IJsselstein was vele eeuwen lang de hoofdkern van de Baronie van IJsselstein, een zelfstandig bestuursorgaan, waartoe naast IJsselstein ook de dorpen Benschop en Polsbroek-noord behoorden. De historische stadskern heeft een overzichtelijke rechthoekige plattegrondvorm en wordt gedomineerd door de aanwezigheid van twee forse kerkgebouwen, de middeleeuwse thans hervormde kerk en de 19de eeuwse Nicolaasbasiliek. De toren van de hervormde kerk is o.a. uniek omdat de onderbouw ervan het oudste bouwwerk is in renaissancestijl te noorden van de Alpen. Aan de noodwestzijde van de stad vormt de Kasteeltoren een belangrijk restant van het voormalige middeleeuwse kasteel waar IJsselstein zijn naam aan te danken heeft. Aan de zuidoostzijde van de binnenstad was tot de jaren ’50 een onbebouwd middeleeuws terrein aanwezig, eeuwen geleden al gepland als uitbreiding van de stad. Pas in de jaren ’50 is hier de woonwijk Nieuwpoort gerealiseerd.

Het bebouwingsbeeld van IJsselstein is in de vorige eeuw decennialang gedomineerd geweest door de vele masten van het ten zuidwesten van de binnenstad gesitueerde zenderpark. Rond 2000 is er op deze locatie de laatste grootschalige nieuwbouwwijk, Zenderpark, gebouwd.

Binnen de gemeentegrenzen bevindt zich de 335 meter hoge Gerbrandytoren, landelijk beter bekend als de zendmast Lopik.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit IJsselstein

Voorzitter: mw. W.A.J. Kosterman, wethouder gemeente Wijk bij Duurstede

Leden: dhr. R.A. Beeuwkes, architect te Den Haag; dhr. Kamphuis, restauratiearchitect te Koudekerk a/d Rijn; dhr. P.C.J.R. Tesser, architect te Bilthoven; dhr. A. Tom, (restauratie-)architect te Schoonhoven (secretaris en directeur van het bureau)

Burgerlid in het kader van monumentenadvisering: dhr. B. Rietveld

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente IJsselstein worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuid-West. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend in het stadshuis van Nieuwegein. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.