Laren

Samenstelling commissie ruimtelijke kwaliteit Laren 

Voorzitter: F.J. Vos, Houten

Leden: F.T. Huisinga, restauratiearchitect te Zeist; mw M.J. Pattynama, architect te Amsterdam; J.W.P. van Laarhoven, architect te IJsselstein (secretaris en medewerker van het bureau)

Burgerleden: J. van Hemert en mw. E. Smelt-van Woerkom

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Laren worden behandeld in de vergadering van de BEL-commissie. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend in het gemeentehuis van Eemnes. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.