Laren

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Laren 

Voorzitter: dhr. F.J. Vos, gemeente Houten

Leden: mw. B. Giesen-Geurts, architectuurhistoricus te Bilthoven; dhr. F.T. Huisinga, restauratiearchitect te Zandvoort; dhr. J.W.P. van Laarhoven, architect te IJsselstein en medewerker van het bureau); mw. M.J. Pattynama, architect te Amsterdam

Burgerleden: S. Teeuwen; J. de Joode

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Laren worden behandeld in de vergadering van de BEL-commissie. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend in het gemeentehuis van Eemnes. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.