Lopik

Karakteristiek Lopik

Kenmerkend voor de gemeente Lopik zijn de lange oost-west gerichte boerderijlinten met daartussen grote open weidegebieden. De gemeente Lopik kent in totaal negen dorpskernen waarvan drie langs het dubbele boerderijlint IJsselstein-Polsbroek, te weten Benschop, Polsbroekerdam en Polsbroek. Vanuit historisch perspectief bezien hoorde dit noordelijke deel van de gemeente, met uitzondering van Polsbroek-zuid, bij de Baronie van IJsselstein. De kernen Cabauw, Lopik, Uitweg en Lopikerkapel zijn gesitueerd langs een meer kronkelend lint even ten noorden van de Lekdijk, terwijl de kernen Willige Langerak en Jaarsveld meer nabij of direct aan de Lekdijk zijn gesitueerd. De gemeente kent veel monumentale boerderijen. De dorpskern van Jaarsveld is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Na de aanleg van diverse provinciale wegen, ongeveer zestig jaar geleden, is het totale gebied voor autoverkeer ontsloten. Als gevolg daarvan zijn met name Lopik en Benschop uitgebreid met nieuwbouwwijken. Ook is er industriĆ«le bedrijvigheid tot stand gekomen, voornamelijk langs de M.A. Reinaldaweg  op het bedrijventerrein De Copen.

Juist vanwege het open en weidse karakter van de gemeente is er in de vorige eeuw voor gekozen om aan de oostkant het radiozendpark Lopik te vestigen. Om dezelfde reden heeft het KNMI in de buurt van Cabauw een meer dan 213 meter hoge meetmast laten plaatsen om onderzoek te doen in de onderste lagen van de atmosfeer.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Lopik

Voorzitter: mw. W.A.J. Kosterman, wethouder gemeente Wijk bij Duurstede

Leden: dhr. R.A. Beeuwkes, architect te Den Haag; dhr. Kamphuis, restauratiearchitect te Koudekerk a/d Rijn; dhr. P.C.J.R. Tesser, architect te Bilthoven; dhr. A. Tom, (restauratie-)architect te Schoonhoven (secretaris en directeur van het bureau)

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Lopik worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuid-West. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend in het stadshuis van Nieuwegein. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.