Missie en beleid

Missie

MooiSticht onderscheidt zich bij uitstek door haar deskundigheid en onafhankelijkheid. Met haar advies draagt MooiSticht bij aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van Midden Nederland.

Haar missie is daartoe als volgt:

Onafhankelijk en deskundig advies leveren op bouwkundig en cultuur-historisch vlak ten behoeve van de instandhouding en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.

Beleid

Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan wij bouwkundig schoon, de welstandzorg, het landschaps- en stedenschoon en monumentenzorg en erfgoed. Hierbij richten wij ons allereerst op inwoners en gebruikers van het gebied Midden Nederland en daarmee ook de initiatiefnemer van een plan (en diens architect). Daarnaast is MooiSticht er voor gemeenten. In onze dienstverlening staan mensen centraal. In de huidige maatschappij vinden wij het belangrijk om onszelf meedenkend op te stellen. Onze werkwijze is daartoe als volgt te kenmerken: meedenkend, flexibel en proactief. Wij werken integraal en hebben verschillende disciplines in huis: architecten, stedenbouwkundigen, landschappers, archeologen en erfgoeddeskundigen.