Nieuwegein

Karakteristiek Nieuwegein

Nieuwegein is een zogenaamde ‘new town’, ontstaan in de jaren ’70 uit een samenvoeging van twee dorpskernen, Jutphaas en Vreeswijk. Daaraan voorafgaand bestond bij de provincie Utrecht al jaren het plan om dit agrarisch gebied ten zuiden van de stad Utrecht te gebruiken voor grootschalige woningbouw om mede op deze manier het open karakter van het Groene Hart te kunnen behouden.

De beide oude dorpskernen met hun eigen specifieke karakter zijn herkenbaar aanwezig; daarnaast speelt het park Oudegein als stadspark een belangrijke rol met daarin het historische Huis Oudegein.

De gemeente heeft een nieuw stadshart, onlangs op een hoogwaardige wijze gerenoveerd. Nieuwegein is omgeven door een drietal autosnelwegen, terwijl ook de aanwezigheid van diverse kanalen en rivieren (Lek en Hollandse IJssel)  bepalend zijn. Dit alles leidt tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, centraal in het land. Niet voor niets is Nieuwegein bekend om zijn kantoorlocaties en de diverse bedrijventerreinen. Deze laatste zijn met name aan de oostzijde gesitueerd in de nabijheid van weg- en waterontsluitingen. Voor een belangrijk deel wordt het bebouwingsbeeld verder bepaald door een diversiteit aan nieuwbouwwijken die de laatste veertig jaar tot stand gekomen zijn. Het grondgebied van de gemeente is momenteel vrijwel geheel bebouwd.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Nieuwegein

Voorzitter: mw. W.A.J. Kosterman, wethouder gemeente Wijk bij Duurstede

Leden: dhr. R.A. Beeuwkes, architect te Den Haag; dhr. Kamphuis, restauratiearchitect te Koudekerk a/d Rijn; dhr. P.C.J.R. Tesser, architect te Bilthoven; dhr. A. Tom, (restauratie-)architect te Schoonhoven (secretaris en directeur van het bureau)

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Nieuwegein worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuid-West. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend in het stadshuis van Nieuwegein. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.