Oudewater

Karakteristiek Oudewater

Oudewater is centraal gesitueerd in het open weidegebied van het Groene Hart. Oudewater heeft stadsrechten sinds 1265 en is daarmee de oudste stad van het Groene Hart. De fraaie historische stadskern heeft een voor een middeleeuwse Hollandse stad ongebruikelijke plattegrond met name gevormd door de rivier de Linschoten die door zijn S-vorm de structuur ervan heeft bepaald. Het bebouwingsbeeld van de binnenstad wordt in belangrijke mate gevormd door monumentale trapgevels. De Grote of Sint Michaëlskerk met bijzondere toren voorzien van een afgewolfd zadeldak en de neogotische Sint Franciscuskerk zijn zeer bepalend voor het stadsbeeld, evenals het zestiende eeuwse stadhuis en de wereldberoemde Heksenwaag. De kern is de laatste vijftig jaar uitgebreid met diverse woonwijkjes, met name aan de noordzijde van de stad.

Het grondgebied van de gemeente wordt daarnaast in belangrijke mate bepaald door een open weidegebied doorkruist met riviertjes (Hollandse IJssel en Linschoten) en boerderijlinten. Aan de westzijde van Oudewater bevindt zich de historische dorpskern van Hekendorp, landelijk bekend vanwege zijn Goejanverwellesluis. Ten noorden van Oudewater bevindt zich de kern Papekop (met oorspronkelijk tot in de jaren ’30 het station Oudewater), terwijl direct aan de oostzijde van de stad Snelrewaard grenst en we aan de zuidkant de bebouwingslinten van Hoenkoop en Willeskop tegenkomen. De combinatie van het genoemde buitengebied met historische bebouwing en met een historische stadskern, kan als uniek worden beoordeeld.

De gemeente is voorts bekend vanwege de nog steeds aanwezige touwindustrie.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Oudewater

Voorzitter: mw. W.A.J. Kosterman, wethouder gemeente Wijk bij Duurstede

Leden: dhr. R.A. Beeuwkes, architect te Den Haag; dhr. Kamphuis, restauratiearchitect te Koudekerk a/d Rijn; dhr. P.C.J.R. Tesser, architect te Bilthoven; dhr. A. Tom, (restauratie-)architect te Schoonhoven (secretaris en directeur van het bureau)

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Oudewater worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuid-West. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend in het stadshuis van Nieuwegein. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.