Partners

MooiSticht werkt met diverse partners samen:

Landschap Erfgoed Utrecht, LEU

In ons werkgebied werken we op diverse onderdelen samen met Landschap Erfgoed Utrecht, LEU. Samen zijn we verantwoordelijk voor het STAMU (Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht) en voor het ECS, het door de provincie Utrecht gesubsidieerde ervenconsulentschap. MooiSticht is opgericht door Welstand en Monumenten Midden Nederland WMMN, samen met LEU. MooiSticht en LEU zijn samen op weg gegaan om één adviesbureau voor Landschap, Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit te gaan vormen.

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, TRKN

MooiSticht is één van de partners in het landelijk verband van regionale organisaties die zich inzetten voor ruimtelijke kwaliteitsadvisering. We werken samen met Hus en Hiem (Friesland), Libau (Groningen en Drenthe), het Oversticht (Overijssel), het Gelders Genootschap (Gelderland), Mooi Noord-Holland (Noord-Holland) en Dorp, Stad en Land (Zuid-Holland en Zeeland). Naast de regionale organisaties is ook de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bij het TRKN betrokken. Gezamenlijk beschikken we over meer dan 200 professionals: architecten, cultuurhistorici, stedenbouwers, landschappers enz.

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, FRK

Via onze organisatie zijn 21 gemeenten lid van de Federatie Ruimtelijke kwaliteit te Amsterdam. FRK vormt een landelijke bundeling van alle gemeentelijke welstands-, monumenten en ruimtelijke kwaliteitscommissies. “De schoonheid van onze gebouwde omgeving bevorderen”. Dat is het doel van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, al sinds 1931. Welstandscommissies, monumentencommissies, adviesorganen voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, stedenbouw en landschap zijn aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.