Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

MooiSticht is aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit te Amsterdam.

Via MooiSticht zijn negentien Utrechtse en twee Noord-Hollandse gemeenten aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit te Amsterdam. FRK vormt een landelijke bundeling van alle gemeentelijke welstands-, monumenten en ruimtelijke kwaliteitscommissies. “De schoonheid van onze gebouwde omgeving bevorderen”. Dat is het doel van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, al sinds 1931. Welstandscommissies, monumentencommissies, adviesorganen voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, stedenbouw en landschap zijn aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. De FRK geeft voorlichting, verzorgt cursussen, treedt in het landelijk debat over ruimtelijke kwaliteit op namens de aangesloten gemeenten, beheert jurisprudentie enz.