Wijk bij Duurstede

Karakteristiek Wijk bij Duurstede

De gemeente ligt ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug. De rivieren de Nederrijn/de Lek en de Kromme Rijn lopen door de gemeente, evenals het belangrijke Amsterdam-Rijnkanaal.

De gemeente kent een rijke historie. De noordelijke grens van het Romeinse rijk liep door Wijk bij Duurstede. Nabij een Romeins castellum, ontstond in de zevende eeuw een nederzetting aan het water en er werd een haven aangelegd. Hier ontstond de basis voor Dorestad. Als gevolg van de strategische ligging aan het water groeide de handelsnederzetting Dorestad uit tot een van de belangrijkste steden in Europa. Dorestad ging uiteindelijk ten onder aan plunderingen door de Noormannen en de veranderde loop van de rivier, waardoor de haven niet meer functioneel was.

Het huidige Wijk bij Duurstede bestaat naast de beschermde vestingstad met de vele monumenten en het kasteel, uit het fraaie landelijke gebied met de kernen Cothen en Langbroek. Binnen het gebied rond de Langbroekerwetering is de landbouw sterk verweven met natuur. De cultuurhistorische waarde van dit gebied is hoog, mede vanwege de vele landgoederen en ridderhofsteden. Kenmerkend zijn de vele woontorens die in de hoofdhuizen van de landgoederen vaak nog goed herkenbaar zijn. De bestuurders van het Sticht stimuleerden het bouwen van deze versterkingen. Door het dempen van het moeras aan de oostzijde was immers een natuurlijke verdedigingswal weggevallen en vond men de verdedigingstorens noodzakelijk. Kenmerkend voor dit gebied is de orthogonale structuur en het afwisselende coulisselandschap met open en bospercelen.

In het westen is er sprake van een meanderend verloop van het landschap als gevolg van de loop van de rivier en een duidelijk agrarisch karakter met veel fruitteelt.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Wijk bij Duurstede

Voorzitter: dhr. J.G.P. van Bergen, gemeente Wijk bij Duurstede

Leden: dhr. C. Bouwstra, restauratiearchitect te Vianen; dhr. J.A. Heine, architect te Almere; dhr. R.P.C. Hendriks, architect te Amsterdam (secretaris en medewerker bureau); dhr. H.A.P. van Hettema, architect te Utrecht

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Wijk bij Duurstede worden behandeld in de vergadering van de commissie Zuid-Oost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op donderdagochtend in het gemeentehuis van Veenendaal. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.