Nieuws

SAVE THE DATE! 20 februari: kennis- en netwerkbijeenkomst
Zon op het Land

SAVE THE DATE! 20 februari: kennis- en netwerkbijeenkomst

Zon op het Land
De energietransitie als onderdeel van boerengebruik, natuurbeheer en burgerbetrokkenheid

Datum: Maandag 20 februari 2023
Tijd: 13:00 – 16:30 uur
Locatie: Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Maandag 20 februari staat de versnelling van zonne-energie op land centraal. Tijdens een interactieve kennis- en netwerkbijeenkomst in het Huis voor de Provincie gaan we in gesprek over het versnellen van de energietransitie in het buitengebied, met behoud van landschappelijke kwaliteit, ruimte voor landbouw en in slimme combinaties met andere opgaven. Er is er volop ruimte voor het inbrengen en bespreken van eigen kennisvragen. Het belooft een afwisselende bijeenkomst te worden met plenaire gesprekken, workshops en een debat.

De rode draad van de bijeenkomst is de vraag: wie en wat hebben we nodig om de volgende stap – van weerstand naar werkstand – in deze ontwikkeling te zetten? Wat zijn de zwakke schakels en hoe versterk je die? Ervaringsdeskundigen delen hoe landschap en zonne-energie in hun projecten met elkaar zijn verweven, tegen welke belemmeringen ze zijn aangelopen en welke kansen ze hebben benut. Businesscases worden besproken en ook het versterken van ambities vanuit coöperaties en burgereigenaarschap komen aan bod. Net als de nieuwe mogelijkheden die techniek ons brengt en hoe dat helpt bij het omarmen van deze transitie.

Mirjam Sterk (portefeuille: landbouw, natuur, bodem en water) en Huib van Essen (portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, omgevingswet, energietransitie en klimaat), beiden gedeputeerde van de provincie Utrecht nemen deel aan het gesprek.

Al enthousiast? Dan kun je je binnenkort aanmelden via het formulier op onze website. Je ontvangt dan tijdig het volledige programma via de mail.

Deze kennis- en netwerkbijeenkomst is een initiatief van Architectuurcentrum AORTA, Provinciaal Adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht, MooiSticht en Ben Kuipers. Eerder werkten we samen in de Landschappen van Verlangen.

Anthony Tom in gesprek met raadsleden over de grote uitdagingen van deze tijd op ruimtelijk gebied

Vanuit MooiSticht zetten wij ons sinds jaar en dag met liefde en betrokkenheid in voor de kwaliteit van de leefomgeving in Midden Nederland. Er wachten ons grote uitdagingen op onder andere het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen heel belangrijk is vanuit zowel sociaal, cultureel, economisch als ecologisch oogpunt.

Link naar de film: youtu.be/fPxB75T8IrA

Samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (en onze zusterorganisaties) hebben wij de film Duurzaam, Mooi Nederland gemaakt. Een korte film met inspirerende tips en voorbeelden waarin schoonheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Veel voorkomende thema’s als woningbouw, leefbaarheid, duurzaam bouwen en de impact van de energietransitie op het landschap komen aan bod. De film dient als inspiratiebron voor (nieuwe) raadsleden om de lijnen naar de toekomst uit te zetten. Ook kunnen betrokkenen en gemeenten zelf aan de slag en bouwen aan een duurzaam en mooi Nederland.

Uiteraard is de film te kort om alles te kunnen zeggen over een duurzaam, mooi Nederland. Heeft u vragen of wilt u verder praten, neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Anthony Tom
e-mail: a.tom@mooisticht.nl

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!