Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

MooiSticht is aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Via MooiSticht zijn negentien Utrechtse en twee Noord-Hollandse gemeenten aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. FRK vormt een landelijke bundeling van alle gemeentelijke welstand-, monumenten en ruimtelijke kwaliteitscommissies. Het doel van de Federatie is al sinds 1931 "De schoonheid van onze gebouwde omgeving bevorderen". De FRK geeft voorlichting, verzorgt cursussen, treedt in het landelijk debat over omgevingskwaliteit op namens de aangesloten gemeenten, beheert jurisprudentie enz.

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland is een samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich bezighouden met omgevingskwaliteit en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. De organisaties beschikken samen over een groep van ongeveer 200 experts die als adviseur werkzaam zijn op alle denkbare terreinen van ruimtelijke kwaliteit: uiteenlopend van welstand- en monumentenadviseurs via ervenconsulenten tot experts op het gebied van de vormgeving van infrastructuur, waterbouwkundige werken en begeleiding in particulier opdrachtgeverschap in de bouw. Dat doen zij als onafhankelijke adviseur, als lid van een kwaliteitsteam, als supervisor of stadsbouwmeester, als onderzoeker of als opsteller van gemeentelijke beleidsnota's.

Opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit overheden (gemeenten, provincies, rijk) en professionele ondernemers in de bouw. De leden van het team doen onderling een beroep op elkaars expertise en kunnen zo elk beschikken over de inzet van alle denkbare deskundigheid.

Friesland: Hus en Hiem
Gelderland: Gelders Genootschap
Groningen en Drenthe: Libau
Noord-Holland: Mooi Noord-Holland
Overijssel: het Oversticht
Utrecht: MooiSticht
Zuid-Holland en Zeeland: Dorp, Stad en Land

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!