Cultureel erfgoed

MooiSticht adviseert onafhankelijk over de omgang met cultureel erfgoed aan de gemeenten binnen de provincie Utrecht met haar Commissies voor Ruimtelijke Kwaliteit. MooiSticht kan ook haar jarenlange ervaring en opgedane kennis op het gebied van cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie inzetten in aanvullende advisering en diensten voor gemeenten, particulieren en rechtspersonen. Daarbij werkt MooiSticht met een breed netwerk aan specifieke deskundigen.

Cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed bestaat uit onze geschiedenis en alles wat we als mensheid in het verleden hebben gecreƫerd. Het vormt de basis voor ons bestaan, onze culturele identiteit en onze leefomgeving. Het cultureel erfgoed om ons heen draagt bij aan een prettig en kwalitatief leefklimaat. Dat kan gaan om de gebouwen, de straten en waterwegen, de vorm van de stad of dorp, het landschap en het groen, maar ook de archeologie in de ondergrond.

Bij de omgang met onze leefomgeving en de (her)inrichting daarvan speelt het cultureel erfgoed een belangrijke rol. Niet alleen door wat er fysiek om ons heen nog aanwezig is, maar ook door wat er was en reeds verdwenen is. Dat vormt een inspiratiebron voor ons handelen in de huidige tijd.
Wij vinden het prettig om in een historische leefomgeving te wonen of te recreƫren. Wij kunnen ons identificeren met ons dorp of stad en met de bijzondere pleinen en gebouwen. Daarbij zijn we trots op onze wortels uit het verleden.

Het is zaak om goed met ons cultureel erfgoed om te gaan en er voor te zorgen dat het een verrijking vormt voor ons en onze leefomgeving. Daarbij moet onze leefomgeving ook weer een samenhangend geheel vormen met het cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed en nieuwe ontwikkelingen kunnen hand in hand gaan met elkaar. Als MooiSticht hebben wij de missie om het cultureel erfgoed en de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving op niveau te houden.

Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit ten aanzien van cultureel erfgoed

 • Advisering bij omgevingsvergunningaanvragen
 • Vooroverleg bij initiatieven en omgevingsvergunningaanvragen
 • Opname op locatie
 • Advisering ten aanzien van beleid en regelgeving
 • Advisering bij aanwijzingen van monumenten of cultuurhistorische gebieden/dorpsgezichten
 • Kwaliteitsteams
 • Stadsadviseur Cultureel Erfgoed
 • Second opinion- quickscans & adviezen

Meer informatie

Onderzoeken en producten

 • Cultuurhistorische onderzoeken, verkenningen, quick-scans, (her-)inventarisaties en beschrijvingen
 • Advies bij herbestemming of ontwikkelingen bij cultureel erfgoed
 • Advies bij verduurzaming van monumenten en gebouwd erfgoed (DuMo / Energiescan monumenten)
 • Ervenadviezen / meer informatie
 • Presentaties en voorlichting bij informatie- avonden
 • Gebiedsgidsen/-richtlijnen, handreikingen en informatiemateriaal
 • Audits: beleid, regelgeving, processen en projecten m.b.t. cultureel erfgoed

Meer informatie

Advies en consultatie

 • Erfgoedbeleid
 • Juridisch & wet- en regelgeving
 • Participatie
 • Vergunningverlening
 • Aanwijzingsprocedures voor monumenten of beschermde gezichten
 • Verankering van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening
 • Monumentenzorg (cultuur-/bouwhistorisch, restauratief, bouwkundig en bouwfysisch)
 • Ruimtelijk erfgoed
 • Cultuurhistorisch toerisme en recreatie

Meer informatie

Kosteloos advies aan gemeenten

Aan gemeenten kunnen wij een deel van onze diensten voor advies en consultatie kosteloos aanbieden via het provinciale Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU). MooiSticht verzorgt mede het steunpunt dat mogelijk gemaakt wordt door de Provincie Utrecht. Het steunpunt maakt deel uit van een landelijk dekkend samenwerkings- en kennisnetwerk aan steunpunten. Als de door u gewenste advisering of consultatie niet valt onder de basisdienstverlening van het STAMU, dan kan MooiSticht u dat tegen betaling aanbieden.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!