Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is voor iedereen van grote waarde, zeker als die verbonden is met de historie van de plek.  Goede adviezen gaan uit van waarden: De waardevermeerdering die een initiatiefnemer of een gemeente zoekt moet in evenwicht worden gebracht met gemeenschappelijke waarden. Dat kunnen al lang aanwezige cultuurhistorische waarden zijn, een mooie omgeving waar de juiste balans tussen samenhang en variatie moet worden gevonden, of duurzaamheid en toekomstwaarde.

In gesprek

Vaak versterken die waarden elkaar in een goed ontwerp. Door hierover het gesprek aan te gaan, is onze ervaring, wint een plan altijd aan kwaliteit voor alle betrokken partijen. We gaan de discussie graag dienstverlenend aan. Deze dienstverlenende houding geldt allereerst de burger, de initiatiefnemer maar ook de architect. Daarnaast zijn we van en voor gemeenten. In de nieuwe participatiemaatschappij, waarbij de burger meer centraal komt te staan en ook de uitnodigingsplanologie een rol speelt, is het extra van belang dat een adviseur zich meedenkend opstelt: deskundig, flexibel en proactief. Integraal, vanuit verschillende disciplines: architectuur, stedenbouw, landschap, archeologie en erfgoed.

Integraal advies

Ruimtelijke kwaliteit wordt vaak gezien als het samenvallen van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde in een omgeving. Gebouwen, straten en landschappen met kwaliteit vertellen het verhaal van hun ontwikkeling in de tijd, van hoe mensen die omgeving naar hun hand hebben gezet en ze laten zien hoe ze voor komende generaties een toekomst hebben. Dit vraagt om integrale advisering vanuit de hierboven genoemde disciplines.

Onafhankelijk en professioneel

Door onze onafhankelijke positie zijn we goed in staat gemeenten te helpen om een goede opdrachtgever te zijn voor ruimtelijke kwaliteit. Gemeenten willen graag faciliteren, maar om dat goed te kunnen doen is een zorgvuldig proces van ruimtelijke ordening en vergunningverlening noodzakelijk. De overheid wil precedenten voorkomen en laten zien dat de initiatieven waaraan ze meewerkt de omgeving verrijken en waardes niet schaden. Juist in dit proces is maatwerk belangrijk. Kwaliteit is niet het resultaat van een onderhandeling, maar van het maken van weloverwogen keuzes en van creativiteit.  De samenwerking komt dan tot stand op basis van goede randvoorwaarden. Ruimtelijke kwaliteit is daarbij een gemeenschappelijk belang van zowel de initiatiefnemer als van de gemeente en de burgers. Door dat als gespreksonderwerp te kiezen kunnen zowel de ambities van het individu als die van het collectief worden gerealiseerd: “1 plus 1 is 3!”.