Advies en consultatie

De adviseurs van MooiSticht staan u graag terzijde met hun brede ervaring en kennis. Wij kunnen u adviseren of consultatie bieden in de volgende onderdelen ten aanzien van cultureel erfgoed:

  • Erfgoedbeleid
  • Juridisch & wet- en regelgeving
  • Participatie
  • Vergunningverlening
  • Aanwijzingsprocedures voor monumenten of beschermde gezichten
  • Verankering van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening
  • Monumentenzorg (cultuur-/bouwhistorisch, restauratief, bouwkundig en bouwfysisch)
  • Ruimtelijk erfgoed
  • Cultuurhistorisch toerisme en recreatie

Kosteloos advies aan gemeenten

Aan gemeenten kunnen wij een deel van onze diensten voor advies en consultatie kosteloos aanbieden via het provinciale Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU). MooiSticht verzorgt mede het steunpunt dat mogelijk gemaakt wordt door de Provincie Utrecht. Het steunpunt maakt deel uit van een landelijk dekkend samenwerkings- en kennisnetwerk aan steunpunten. Als de door u gewenste advisering of consultatie niet valt onder de basisdienstverlening van het STAMU, dan kan MooiSticht u dat tegen betaling aanbieden.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!