Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Onze gemeentelijke adviescommissies kunnen volledig onafhankelijk op een integraal en breed vlak ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving adviseren. In onze adviescommissies hebben wij (restauratie)architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, (cultuur- en bouw)historici en restauratiespecialisten. Vanuit ons netwerk kunnen wij ook deskundigen met specifieke expertise betrekken bij onze advisering. Bijvoorbeeld op het gebied van landgoederen en buitenplaatsen, groen, historische interieurs, orgels of duurzaamheid.

De advisering van onze adviescommissies verloopt via de gemeenten. Mocht u als inwoner of eigenaar in een gemeente binnen ons verzorgingsgebied met de adviescommissie willen vooroverleggen over een initiatief of plan. Dan kunt u dat via uw gemeente aanvragen.
Mocht u als gemeente overwegen om uw gemeentelijke advisering te herzien, bijvoorbeeld door van meerdere adviescommissies naar een integrale commissie te gaan. Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op zodat wij met u kunnen bekijken hoe wij u daarbij bij van dienst kunnen zijn.

In hoofdlijnen kunnen onze adviescommissies het volgende bieden aan gemeenten:

  • Advisering bij omgevingsvergunningaanvragen
  • Vooroverleg bij initiatieven en omgevingsvergunningaanvragen
  • Opname op locatie
  • Advisering ten aanzien van beleid en regelgeving
  • Advisering bij aanwijzingen van monumenten of cultuurhistorische gebieden/dorpsgezichten
  • Kwaliteitsteams
  • Stadsadviseur Cultureel Erfgoed
  • Second opinion- quickscans & adviezen

Second opinion advisering voeren wij uit conform de gemeenschappelijke afspraken en het protocol van de Federatie voor Ruimtelijke kwaliteit. Wij kunnen dit uitvoeren voor gemeenten, particulieren en rechtspersonen buiten ons verzorgingsgebied. Ook geven wij vaak second opinion adviezen in opdracht van rechtsbijstandsverzekeringen of advocaten.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!