Onderzoeken en producten

Om op een goede wijze beleid te kunnen voeren voor cultureel erfgoed, moet je eerst weten wat je hebt, dus inventariseren wat er is. En vervolgens bepalen welke waarde het heeft. Vervolgens kan je bepalen hoe je er mee om wilt gaan. Dat hangt ook weer af van de (juridische) mogelijkheden die er zijn.

Dat geldt ook bij herbestemming, verduurzaming en/of wijzigingen aan monumenten en beeldbepalende panden. Wat zijn de waarden? Hoever kan je gaan met de wijzigingen? Wat moet je behouden en waar zit de ruimte?

De adviseurs van MooiSticht staan u daarin graag terzijde met hun brede ervaring en kennis. Wij kunnen daarbij de volgende onderzoeken en producten ten aanzien van cultureel erfgoed voor u verzorgen:

  • Cultuurhistorische onderzoeken, verkenningen, quick-scans, (her-)inventarisaties en beschrijvingen
  • Herbestemming of ontwikkelingen bij cultureel erfgoed
  • Advies bij verduurzaming van monumenten en gebouwd erfgoed (DuMo / Energiescan monumenten)
  • Ervenadviezen
  • Presentaties en voorlichting bij informatie- avonden
  • Gebiedsgidsen/-richtlijnen, handreikingen en informatiemateriaal
  • Audits: beleid, regelgeving, processen, specifieke casussen en projecten

Onafhankelijke advisering

MooiSticht is een stichting zonder winstoogmerk met een algemeen maatschappelijk ideaal. Onze adviezen en producten komen volledig onafhankelijk tot stand. Ons uitgangspunt is daarbij een verantwoorde omgang met het culturele erfgoed en het behoud van ruimtelijke kwaliteit. We houden daarbij uiteraard wel het doel van de opdracht voor ogen en rekening met de gebruikswensen ten aanzien van het cultureel erfgoed. Wij adviseren echter nooit iets wat niet overeenkomt met ons uitgangspunt. Beoordelende instanties kunnen dus altijd vertrouwen en bouwen op onze onafhankelijk opgestelde adviezen en producten. Voor opdrachtgevers verhoogt dat de waarde en de gebruiksmogelijkheden van onze adviezen en producten.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!