Bunschoten

 • Rayon

  Noordoost

 • Voorzitter

  mw. M.N. Kallen-Morren

 • Leden

  dhr. H.J. Duijzer
  dhr. J. van der Hoeve
  dhr. H. Vlaardingerbroek
  dhr. A. Scheer (MooiSticht)

De gemeente Bunschoten wordt gevormd door de kern Bunschoten-Spakenburg, het aan de Eemdijk gesitueerde dorp Eemdijk en in het zuid-oosten de buurtschap Zevenhuizen. De beide oude kernen Bunschoten en Spakenburg zijn met name in de laatste vijftig jaar door verschillende nieuwbouwwijken dusdanig aan elkaar gegroeid, dat er voor de bebouwde kom één gezamenlijke naam wordt gehanteerd: Bunschoten-Spakenburg.

Van oorsprong zijn het echter twee sterk verschillende kernen met een geheel eigen karakter. Spakenburg staat bekend als het vissersdorp, oorspronkelijk gelegen aan de Zuiderzee, thans Eemmeer. Bunschoten is meer zuidelijk gelegen, heeft altijd het karakter van een boerendorp gehad en had in het verleden stadsrechten.

De kern Bunschoten heeft een bijzondere middeleeuwse structuur. De oorspronkelijk bedoelde en nooit voltooide aanleg van een stad met verdedigingswerken is herkenbaar gebleven in de ovaalvormige ringstructuur. De oorspronkelijke kern Spakenburg met zijn vele kleine vissershuisjes langs de oude en nieuwe haven, is enkele jaren geleden aangewezen als een van rijkswege beschermd dorpsgezicht.

Zowel komend vanuit de richting Baarn als komend vanuit Amersfoort liggen de oude kernen omringd door nieuwbouwwijken achter grootschalige bedrijventerreinen. De gemeente heeft diverse grootschalige bedrijventerreinen De gemeente is bekend om de vele bedrijfjes in de sfeer van de ambulante handel, met name vis en koek. De firma Polynorm heeft decennia lang het beeld van de gemeente bezien vanuit het zuiden, bepaald. De noordzijde van de gemeente wordt bepaald door de ligging aan het Eemmeer. Verder wordt de kern Bunschoten-Spakenburg bepaald doordat het zowel aan de west-, zuid- als oostzijde omringd wordt door grootschalige weidegebieden. Het buitengebied maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland.

Aan de westzijde van de gemeente ligt direct aan de dijk het dorp Eemdijk, een langgerekt dijkdorp met een bescheiden kern nabij het pontje over de Eem richting Eemnes.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Bunschoten worden behandeld in de vergadering van de commissie Noordoost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op woensdagochtend, beurtelings in het gemeentehuis van Baarn en het gemeentehuis van Zeist.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!