Renswoude

 • Rayon

  Zuidoost

 • Voorzitter

  dhr. J.G.P. van Bergen

 • Leden

  dhr. C. Bouwstra
  mw. A. van Daatselaar
  dhr. H.A.P. van Hettema
  dhr. R.P.C. Hendriks (MooiSticht)

Renswoude ligt centraal in de Gelderse Vallei. Het landschap bestond uit een dunne veenlaag en dekzandruggen. Deze landschappelijke opbouw is bepalend geweest voor de kenmerkende blokvormige verkaveling. Natuurlijke waterlopen, zoals de Luntersebeek die door het gebied stroomt, vormden de natuurlijke ontwatering. Hieraan ontstonden op de drogere zandgronden de eerste boerderijen. Aan de noordzijde van de Emminkhuizerberg bevond zich één van de vroegste nederzettingen van de Vallei.

Renswoude als dorp is in de vorm van lintbebouwing aan de Dorpsstraat ontstaan rond het kasteel en de Koepelkerk. Het kasteel is in de 17e eeuw herbouwd op oude fundamenten. Renswoude is beperkt uitgebreid met onder andere de recentelijk gerealiseerde (en nog deels te realiseren) woonwijk Beekweide en een kleinschalig bedrijfsterrein.

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!