Zeist

 • Rayon

  Noordoost

 • Voorzitter

  mw. M.N. Kallen-Morren

 • Leden

  dhr. H.J. Duijzer
  dhr. J. van der Hoeve
  mw. A.C. van Lochem
  dhr. H. Vlaardingerbroek
  dhr. J.W.P. van Laarhoven (MooiSticht)

Zeist is een uitgestrekte gemeente, voornamelijk gesitueerd in het bosrijke gebied op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug. Aan de zuidwestzijde behoort een deel van het Kromme Rijngebied tot de gemeente. Naast de hoofdkern Zeist behoren Austerlitz, Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder tot het grondgebied. Een belangrijk deel van de gemeente behoort tot de Stichtse Lustwarande. De Stichtse Lustwarande is een lange reeks van meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen langs de zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug. Deze reeks strekt zich uit van De Bilt tot Rhenen.

De structuur van het dorp Zeist wordt nadrukkelijk bepaald door de aanwezigheid van het Slot Zeist en de bijbehorende Slotlaan en Verlengde Slotlaan als centrale as enerzijds en dwars daarop de Stichtse Lustwarande anderzijds. De oorspronkelijke dorpskern bevindt zich op het knooppunt van beide structuren. In de directe nabijheid van het slot (gebouwd tussen 1677 en 1686) bevinden zich het Broeder- en Zusterplein, in eigendom van het Zeister Zendingsgenootschap.

Veel van de oorspronkelijke buitenplaatsen zijn de afgelopen honderd jaar herverkaveld tot woonwijken of werden getransformeerd tot kantoor- of instellingslocaties. Naast een uitgestrekte villabuurt in het beboste Lyceumkwartier, kent het dorp ook meerdere moderne nieuwbouwwijken ten zuiden en ten noorden van de Utrechtseweg.

Austerlitz is als afzonderlijke dorpskern in het bosgebied, gesitueerd ten oosten van Zeist. Het dorp kent zijn oorsprong in de aanwezigheid van een militair kampement in de Franse tijd. Ten noorden van het dorp bevindt zich, in de gemeente Woudenberg, de Pyramide van Austeritz, een bijzonder aardkundig bouwwerk dat zo’n 200 jaar geleden is opgericht door de in het kampement gelegerde militairen.

De dorpen Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder zijn uitgestrekte villadorpen in een bosrijke omgeving.

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Zeist worden behandeld in de vergadering van de commissie Noordoost. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op woensdagochtend beurtelings in het gemeentehuis van Baarn en het gemeentehuis van Zeist.

Agenda Commissievergaderingen

Overzicht gemeenten

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!