Second opinionadvies

Burgers en overheden kunnen MooiSticht benaderen met het verzoek om een second opinionadvies uit te brengen over een advies van een andere welstand- of monumentencommissie. Veelal komen dergelijke aanvragen binnen via de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK). Het advies wordt vervolgens opgesteld conform het ‘protocol second opinions’ zoals vastgesteld door de FRK.

Na een eerste bestudering van de stukken, quick-scan, wordt een inschatting van de kosten gemaakt en een termijn afgesproken waarbinnen het advies wordt uitgebracht.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!